WOW Go TeamManuela Renjaan (Oprichter) heeft ervaring opgedaan in de internationale processen van office en project management. Sinds de oprichting van Stichting WOW Go heeft ze zich vooral bezig gehouden met het uitschrijven van projectvoorstellen en het leiden van de diverse programma-onderdelen uit het Erasmus+ programma van de Europese Unie. De focus ligt op de educatieve onderdelen binnen Strategische Partnerschappen, Jongerenuitwisselingen en het co-ordineren en organiseren van Europese bijeenkomsten, trainingen en seminars met als doel een Leven Lang Leren.
<Pasfoto-Manuela-website-201

 


Michael van Leeuwen (Projectleider) heeft binnen het jongerenwerk ervaring opgedaan via diverse organisaties zoals TOS (Thuis Op Straat), Versa Welzijn, MTFC Jeugd en Reclassering en het Leger des Heils de Haven. Daarnaast heeft Michael veel ondersteuning geboden binnen de kerken in Nederland en daarbuiten, waar hij begeleiding gaf aan daklozen en verslaafden en aan mensen die beperkte mogelijkheden hebben binnen de maatschappij. Sinds het begin van WOW Go Amsterdam is Michael betrokken als project leider en gebruikt hij zijn vaardigheden, ervaring en kennis om diverse elementen vanuit het Erasmus+ programma te implementeren in de organisatie.
Pasfoto-Michael-website-201

 


Henri Dikkenberg (Jongerenwerker) is sinds begin 2016 betrokken bij stichting WOW Go Amsterdam. Zijn passie voor jongeren maakt hem tot een gedreven teamlid. In zijn dagelijks leven, biedt Henri ondersteuning aan (voormalig) geĆÆnstitutionaliseerde jongeren of zij die kampen met ongeschikte huisvesting. Hij ondersteunt de jongeren die de vaardigheden nodig hebben om een sociaal bewustzijn te creĆ«ren. Hij biedt ondersteuning in het inrichten van adequate leefomstandigheden en geeft begeleiding om werk te zoeken. Hij helpt de integratie op de arbeidsmarkt te vergroten en zorgt voor adequate follow-up waardoor ze weer zelfstandig verder kunnen.

.

.