Organisatie


THEMA12WOWGO1

 

WOW Go Amsterdam richt zich op het realiseren van projecten op nationaal en internationaal gebied om een positieve bijdrage te kunnen leveren op educatief en sociaal maatschappelijk gebied in de jeugd- en jongerensector.

Op de jongere generatie liggen veel mogelijkheden om in te haken op toekomstige ontwikkelingen. Wij willen jongeren laten participeren in de maatschappij door vernieuwing te brengen en ze tot ontwikkeling te stimuleren. We ondersteunen non-formeel leren die we doorvoeren in onze activiteiten, om een positieve bijdrage te kunnen leveren op educatief en sociaal maatschappelijk gebied.

Kernactiviteiten van de organisatie:

  • Vrijwilligerswerk nationaal en internationaal (18 -30 jaar)
  • Jongerenuitwisselingen (13-30 jaar)
  • Training en mobiliteitsprojecten jongeren en jongerenwerkers (18+)

We stimuleren jongeren om hun horizon te verbreden en een out-of-the-box mentaliteit te creëren. Ze kunnen hun vaardigheden, kennis en houding verbeteren en vernieuwen en daarnaast hun competenties verrijken. Zij doen nieuwe ervaringen op en worden verrijkt door nieuwe belevingen.

 

 

MIDDELEN 

 

 

Multimedia

Er wordt gebruik gemaakt van beeldcommunicatie (video, foto’s, digitale media) om de jongere in aanraking te brengen of tot verdere ontwikkeling te laten komen van talenten en vaardigheden op het gebied van fotografie en film. Diverse workshops worden opgezet over de toe te passen technieken. De activiteiten leiden tot bevordering van sociale samenhang waartoe de jongeren aangemoedigd worden. Op een creatieve manier wordt nadruk gelegd op het vastleggen van nieuwe belevingen en het leren gebruiken van elementaire vaardigheden, deze te onderzoeken en toe te passen om gevoelens en ervaringen vast te leggen in de vorm van beeld en communicatie. Multimedia is een vast onderdeel van de jongerenuitwisselingen.

 

Empowerment

Tijdens diverse trainingen worden belangrijke vraagstukken besproken waaraan de jongere actief deelneemt. Er wordt gewerkt aan empowerment waardoor zij in staat gesteld worden greep op hun eigen situatie en omgeving te verwerven. Ook leren zij grenzen stellen en bewaken, bespreken zij in groepsverband diverse jongerenkwesties over het leven, geloof en zingeving en ontvangen zij ondersteuning tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden en persoonlijke ontplooiing. Naast de trainingen doet WOW Go aan allerlei vormen van participatief drama en theater ter opbouw van het persoonlijk zelfvertrouwen van haar doelgroep.

 

Kunst en Cultuur

WOW Go moedigt participatie van jongeren aan om hun gevoel voor creativiteit en initiatief te stimuleren.  De jongeren zijn nauw betrokken bij de invulling van de activiteit. Zij nemen deel aan diverse activiteiten zoals dans, drama, muziek en beeldende vormgeving. De jongeren leren eigen kunstzinnig werk aan derden te presenteren en reflecteren op ervaringen en keuzes op eigen werk en het werk van de anderen. Grotendeels zijn de activiteiten interactief en doelgroepgericht. De jongeren leren van elkaars ervaringen, zienswijze en standpunten. Ook leren zij positief om te gaan met cultuurverschillen en vernieuwingen in een klimaat van openheid.

 

 

 “WOW Go Amsterdam Flows on the River of Hope”