Henri joined WOW Go Team

Henri Dikkenberg is sinds de uitwisseling “Make a Change” actief betrokken bij WOW Go Amsterdam. De aandacht die er was voor jongeren resulteerde in nieuwe ontwikkelingen waardoor Henri inmiddels op lokaal als Europees niveau wordt ingezet.

Zijn ervaring ligt binnen de terreinen van individuele jongerenbegeleiding en groepsgericht jongerenwerk. Zijn actieve inzet, enthousiasme en betrokkenheid heeft zich in de afgelopen periode bewezen waardoor Henri gezien wordt als een aanwinst voor de organisatie. Henri zal in april de leiding hebben over de Nederlandse groep jongeren die afreist naar Spanje voor de uitwisseling “Creative Europe”.