Training & Mobiliteit


Training-en-Mobility
Jongerenwerkers die zich binnen WOW Go Amsterdam verbinden kunnen deelnemen aan internationale seminars, trainingen, job shadowing, netwerkactiviteiten en studiebezoeken. Deze activiteiten dragen bij aan de professionele ontwikkeling van jongerenwerkers in Europa.

Als jongerenwerker wissel je ervaringen uit met collega’s uit andere Europese landen en doe je nieuwe competenties, kennis en vaardigheden op tijdens de activiteiten. Ook leg je de basis voor internationale samenwerking in toekomstige projecten.

Deelname aan internationale trainingen en netwerkactiviteiten zijn ter ondersteuning van de jongerenwerkers die zich actief inzetten binnen WOW Go Amsterdam. Daarnaast is er deelname mogelijk voor jongerenwerkers buiten de organisatie om hen de kans te bieden nieuwe competenties te ontwikkelen en te leren van praktijkvoorbeelden uit andere landen. Met jongerenwerkers wordt bedoeld, diegenen die buitenschools met jongeren werken. Dit kunnen zowel beroepskrachten als vrijwilligers zijn.

Een internationale training of netwerkactiviteit duurt minimaal 2 dagen en maximaal 2 maanden (afhankelijk van het type activiteit). De training en netwerkactiviteiten moeten worden opgezet door minimaal twee verschillende organisaties uit verschillende programmalanden of partnerlanden grenzend aan de Europese Unie. De activiteit vindt plaats in het land van een van de deelnemende organisaties.