Actualiteiten


 

 

 

 

 

 

 

WOW Go Amsterdam ontving eerder het goede nieuws over de aanvraag van het Contact Making Event (CME) “Pay it Forward through a Youth Exchange”.

Voor het CME Project is een definitieve toekenning ontvangen van de Europese Commissie vanuit het Erasmus+ subsidieprogramma.

15 Europese partnerlanden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het CME. Het CME wordt eind 2018 gehouden in Amsterdam. Binnenkort volgt meer informatie over deelname en inhoud.

***

WOW Go Amsterdam recently received the good news on the application of the Contact Making Event (CME) “Pay it Forward through a Youth Exchange”.

The CME Project is supported by European Commission under the Erasmus+ programme.

15 European partner countries are invited to participate in the CME that will be held in Amsterdam at the end of 2018. More information about participation and content will follow soon.