WOW Go TeamManuela Renjaan (Oprichter) heeft 14 jaar ervaring (1994-2007) opgedaan in de internationale processen van office en project management. Gedurende deze periode heeft ze gewerkt voor TNT Post waar ze als Executive Assistant 7 jaar werkte op het Regionale Hoofdkantoor voor Oost-Europa. (1994-2001). In 2001 kreeg ze binnen de organisatie de medeverantwoordelijkheid over de implementatie en consultancy van SAP in Oost-Europa. In haar nieuwe rol was kreeg ze de mogelijkheid om de verschillende TNT landen te bezoeken en deed ze buitenland ervaring op in consultancy, projectontwikkeling en financiële rapportage.

Na deze periode is Manuela zich gaan verdiepen in het verkennen van diverse regio’s buiten Europa waar ze unieke delen van de wereld kon verkennen die haar hebben geïnspireerd om met de kennis aan diversiteit in achtergronden, cultuur en religies vernieuwing te brengen in haar werksituatie.

<Pasfoto-Manuela-website-201

Hierop volgde een 3 –jarig project bij het bondsbureau van de KNVB in Zeist, waar ze via het Tijd voor Sport programma van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, welzijn en sport) werd ingezet. Zij maakte deel uit van het 7-tallige projectteam in Zeist om voetbal initiatieven te ontwikkelen voor allochtone jongeren binnen de amateur voetbalverenigingen. De studie die zij volgde om als docent aan de slag te gaan, zag zij als een grote voordeel bij de ontwikkeling van de nieuwe leermethoden en instrumenten voor jonge getalenteerde voetballers op het gebied van sportiviteit en respect.

In dezelfde periode werd WOW Fishion opgericht, waar Manuela naast haar baan de de aandacht aan gaf. WOW Fishion werd opgericht met het doel om op kleine schaal gemeenschapsprojecten te ontwikkelen voor jongeren in de Molukken en Papua. Haar Molukse achtergrond en passie voor deze regio hebben haar ertoe bewogen om de projecten verder te brengen. Zij besloot na 3 jaar haar werk binnen de sport neer te leggen en volledig te focussen op het ontwikkelen van projecten.

De eerste pilot (proefproject) werd gelanceerd in 2012 op het eiland Warbal, de Molukken. Kort daarop is de organisatie verhuisd van Arnhem naar Amsterdam, en werd gepresenteerd onder een nieuwe naam ‘WOW Go Amsterdam’. De projectgebieden werden uitgebreid waardoor de focus niet alleen lag op Indonesië, maar op wereldwijde implementatie van projecten voor jongeren en jongerenwerkers.

Mobiliteitsprojecten (“Go”) werden opgezet om capaciteitsopbouw te vergroten op het gebied van jeugd en inzetbaarheid. In 2013 ontving WOW Go Amsterdam de accreditatie van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) om deel uit te maken van het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Sindsdien is WOW Go zend- en coördinatie land voor de jeugd en mobiliteitsprogramma’s voor Nederlandse en Europese Jongeren.

In hetzelfde jaar is Manuela aangesteld als MTFC-Coach (Multidimensional Treatment Foster Care). Het MTFC programma is een intensief opvoed- en trainingsprogramma van Jeugd- en Reclassering van het Leger des Heils, die wordt aangeboden aan jongeren tussen de 12-18 jaar die te kampen hebben gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag. Als MTFC Coach is Manuela gescreend en bevoegd om een jongere in haar gezin te plaatsen.

Manuela heeft aanvullende training- en mobiliteitsprogramma’s bijgewoond om haar vaardigheden en kennis te verscherpen in coaching en leiderschap binnen het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Haar belangrijkste expertise binnen WOW Go Amsterdam is op het gebied van Internationale Strategische partnerschappen binnen de jeugd- en jongerensector.

Ervaring in het buitenland: Project monitoring, uitwisseling en consultancy in Oostenrijk, Zweden, Oekraïne, Kazachstan, Kirgizië, Turkmenistan, Tadzjikistan, Roemenië, Italië, Hongarije, Turkije, Molukken Indonesië.
Jeugdwerk in Maleisië en Costa Rica.

 


Michael van Leeuwen (Bestuur) heeft 5 jaar jongerenwerk verricht via TOS (Thuis Op Straat) en ervaring opgedaan door te werken met straatjongeren. Daarnaast is hij door Versa Welzijn ingezet jongeren van een lokale buurthuis in Naarden Bussum te begeleiden. Voor nog eens 5 jaar heeft hij gewerkt als maatschappelijk werker met daklozen en verslaafde mensen in Amsterdam. Michael was nauw verbonden met de plaatselijke kerk in Amsterdam en andere lokale kerkgemeenten in Nederland om sociale vaardigheidstrainingen en begeleiding te bieden aan mensen die beperkte mogelijkheden hebben binnen de maatschappij.
Pasfoto-Michael-website-201

Voor verder ontwikkeling en professionalisering heeft Michael zijn studie aan de Hogeschool van Amsterdam opgepakt in 2007 voor de opleiding CMV (Cultureel Maatschappelijke Vorming). Hij liep in 2013 stage bij “de Haven”, een opvang voor dak- en thuislozen van het Leger des Heils in het centrum van Amsterdam.

In 2013 heeft Michael via Jeugd- en Reclassering van het Leger des Heils met succes de training afgerond voor MTFC- Coach. Het MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) is een intensief opvoed- en trainingsprogramma voor jongeren tussen de 12-18 jaar die te kampen hebben gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag. De focus ligt op het stimuleren van positief gedrag, het vergroten van sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen en het aangaan van relaties met volwassenen en leeftijdsgenoten, en tot steun voor een positieve hereniging met de familie. Als MTFC Coach is Michael gescreend en bevoegd om een jongere in zijn gezin te plaatsen.

Sinds het begin van WOW Go Amsterdam heeft Michael aanvullende training- en mobiliteitsprogramma’s bijgewoond om zijn vaardigheden en kennis te verscherpen in coaching en leiderschap binnen het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Michael is actief betrokken bij begeleiding, hij geeft trainingen en workshops en houdt toezicht op de processen van de deelname van de verschillende EVS en jongerenuitwisselingen. Zijn belangrijkste expertise binnen WOW Go Amsterdam is op het gebied van capaciteitsopbouw en empowerment van jongeren.

Ervaring in het buitenland: Michael woonde en werkte als sociaal maatschappelijk werker in Jeruzalem, Israël 1998/1999.
Projectbegeleiding Italië, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Verenigde Staten, Molukken Indonesië
Jongerenwerk in de Nederlandse Antillen Aruba, Maleisië en Costa Rica.

.

.

.

.

.